North Click bar – přichází barová revoluce?

North Kiteboarding je brand, který do kitového sportu již přinesl celou řadu zásadních inovací, které natrvalo ovlivnily celé odvětví. Namátkou uveďme 5th element bar nebo Technoforce D2, podrobný výčet by byl hodně dlouhý. Nejenom díky těmto inovacím značka již mnoho let bezpečně kraluje světovému trhu.

Nyní od NKB přichází opět jedna zcela nová a převratná věc, která má šanci zásadním způsobem změnit celé odvětví: North Click bar !

click_bar_6

O co jde?
Nejdříve na úvod velmi stručně o principech ovládání kitu: Kite pracuje v nějakém rozsahu úhlů náběhu oproti proudícímu vzduchu. Tento úhel je řízen pomocí čtyř nebo pěti lajn připojených ke kitu a na opačném konci k baru, pomocí kterého jezdec kite řídí. Kromě řízení kitu do stran se pomocí baru nastavuje hlavně zmíněný úhel náběhu kitu. Velmi zjednodušme a uvažujme, že se zvětšujícím se úhlem náběhu se výkon kitu zvyšuje a naopak.  Je to samozřejmě velmi zjednodušující, ale pro naše účely to stačí. Tento výkon tedy řídí jezdec pohybem baru od sebe a k sobě v rámci možného rozsahu na depowerlajně, tedy ve skutečnosti se mění poměr délky předních a zadních lajn a tím se kite naklápí oproti proudícímu vzduch a tak se mění úhel náběhu. Tento rozsah, nazvěme ho např. „jízdní“ je ale poměrně úzký a kite má většinou schopnost mnohem většího rozsahu regulace výkonu. Proto je součástí každého baru odjakživa ještě možnost tzv. depoweru, kdy se tzv. „natvrdo“ změní poměr délek předních a zadních lajn a tím se posune pracovní bod jízdního rozsahu do většího nebo menšího větru. Jedna z možností tohoto „hrubého“ nastavení je např. několik uzlů v místě připojení zadních lajn k baru. To je ale nastavení, které není možné měnit za jízdy. To co je možné měnit za jízdy je možnost zkrátit nebo prodloužit přední lajny. To se děje pomocí různých systémů, depowery jsou nyní většinou se zásekem, nebo pomocí popruhu a spony, atd., to není důležité. Pokud je tedy třeba z důvodu změny větrných podmínek posunout pracovní bod kitu někam jinam, zkrátí se (nebo prodlouží) přední lajny na baru v dosahu jezdce pomocí nějakého zařízení. Obecně toto funguje dobře, ale: některé depowery jsou zbytečně složité, většinou bývá trochu problém s bezpečnostní lajnou, která jde kolem depoweru  a někdy vadí, atd. Důležitá věc je také to, že prakticky nelze zdepowerovat kite na nějakou jasně danou úroveň, jezdec depower prostě stáhne nebo povolí, ale je to pokaždé jinak a nějak přesně a opakovatelně to za jízdy ani nejde. Další věc je ta, že v případě zdepowerovaného kitu Vám tam plandá kus depowerlajny nebo popruhu, který se různě navíjí a obecně vadí.

click_bar_5

Click bar přichází se zcela opačnou filozofií celého fungování baru. Depower se neděje regulací délky předních lajn, ale naopak těch zadních! Výhody jsou okamžitě vidět – na předních lajnách není nic, žádné (někdy složité) zařízení, žádná plandající depowerlajna. Celý bar působí na pohled naprosto jednoduše, čistě, triviálně. Žádná extra bezpečnostní lajna motající se kolem depoweru, na kterou je třeba dávat pozor, jako safety slouží červená přední lajna, která je připojena k leashi a na kterou se v případě nutnosti odstřeluje. Vše je skryto v TPU krytu obdélníkového průřezu, kterým vede jak depowerlajna, tak červená přední (safety) lajna, až k iron hearthu, kde se pak připojí na safety leash. Krok jízdního pracovního depoweru je extrémně dlouhý a lze ho samozřejmě individuálně nastavit pomoc stopper ballu. A jak je tedy vyřešen depower na zadních lajnách? Principiálně velmi jednoduše. V pravém winderu na baru je ukryt jednoduchý mechanismus, pomocí kterého se zkracují nebo prodlužují obě zadní lajny oproti těm předním, které jsou nyní napevno. Změna délky se reguluje otáčením části pravého winderu. Nejmenší krok je vždy půl kola (180 st). Těch kroků je k dispozici celkem 8 a zaručí zkrácení nebo prodloužení zadních lajn o minimálně stejnou délku, jako je to u běžného depoweru na předních lajnách. Pokud tedy potřebujete přidat výkon kitu (power), tak otáčíte pravý winder ve směru hodin, rozsah 8 půlotáček. Pokud potřebujte naopak ubrat (depower), jednoduše zatlačíte středový knoflík a na každé zatlačení se zadní lajny prodlouží o právě to půlkolo otočky winderu. Každý půlotočka je doprovázena výrazným kliknutím (proto click bar). V jaké poloze depoweru se bar zrovna nachází vidíte na jeho přední části, kde je v jakémsi displeji vidět procházející zadní lajna z levé strany, na které je výrazný červený bod a ten se stěhuje při zvětšování poweru směrem napravo (tedy od depoweru směrem k poweru), nebo naopak. V jakékoliv situaci tedy okamžitě vidíte v jakém nastavení se právě nachází, podobně je to vidět i na žlutých bodech na leaderlajnách nad floatery. Celý mechanismus je velmi jednoduchý, blbovzdorný, prý testovaný déle než 3 roky a nyní také celosvětově patentovaný. Nevadí mu písek, slaná voda. Na spodní straně baru jsou na každém konci dvířka, která výrobce doporučuje po skončení tripu nebo dovolené otevřít a vnitřek vymýt čistou sladkou vodou. Detailní popis celého technického řešení je zbytečný, na webu najdete detailní videa, která budou časem publikována a která podrobně zkodumentují vše co je potřeba o baru vědět – jak ladit, jak opravovat, atd.

click_bar_4

Tolik tedy k základnímu principu. Tím ale výčet možností nového baru zdaleka nekončí. Další fičurou je celá koncepce, co se týče délky lajn, počtu lajn a také kompatibility s kity jiných výrobců. V tomto ohledu je to opravdu obrovská změna. Bar jako takový se dodává jako Quad, tedy čtyřlajnový, a to 22-24m. Lajny jsou v základu 24m, ale poslední 2m jsou řešeny jako nástavce, které můžete během několika vteřin odpojit a dostanete tak bar 22m. 24 a 22m jsou nejpoužívanější délky a 99% procentům uživatelů zcela stačí. Pokud potřebujete pětilajnový setup, dokoupíte 5th line upgrade kit a během minuty přestavíte bar na pětilajnový, opět 22 nebo 24m. Tedy pokud máte Click bar a 5th upgrade kit, máte vlastně 4 bary v jednom a je jenom na vás jaký setup použijete. Pigtaily na koncích lajn jsou také řešeny jako nástavce, tedy je během vteřiny můžete odpojit a případně prohodit mezi sebou. To uděláte v případě, kdy chcete použít bar na kite jiného výrobce, který má třeba opačně připojení uzel-smyčka na kitu než je to u kitů North. Click bar je totiž dle tvrzení výrobce kompatibilní s cca 95% všech kitů, které jsou na trhu. Mimo jiné i proto, že je unikátním způsobem vyřešeno celé uspořádání lajn.  North jezdci vědí, že u stávajících barů je vepředu jedna silnější středová lajna, která se teprve pod kitem dělí na 2, které pak jdou na přední pigtaily na kitu. Poloha tohoto rozdvojení je jiná pro pětilajnu a čtyřlajnu a ještě i pro lajny 24m a 22m, velká část ostatních výrobců ale např. žádné Y neřeší a přední lajny jdou každá extra už rovnou od baru. Jak toto skloubit aby to celé fungovalo vždy správně a ještě v tolika různých konfiguracích? No jednoduše a přitom elegantně – přední lajny jdou v případě Click baru již odspoda samostatně, ale v určitých místech jsou na šedivé pravé lajně malé smyčky, kam se vloží tzv „line divider“ – malý plastový kroužek, kterým pak prochází levá červená lajna a případně i modrá pátá lajna, pokud máte pětilajnový setup. Tento způsob nahrazuje současné Y řešení a umožňuje potřebnou variabilitu – podle toho jaké máte lajny  a jaký setup, tak použijete pro line divider jednu ze tří doporučených poloh (5th 24m, 5th 22m, nebo Quad 22 i 24m). Pokud používáte bar pro kite jiného výrobce, který Y setup nepoužívá, line divider nepoužijete vůbec a lajny vám půjdou od baru každá samostatně. Jednoduché a funkční. U každého click baru jsou v balení ještě další pigtaily s délkou 20cm, 30cm a 35cm, které můžete použít místo standardních 25cm v případě, že bar potřebujte pro kite jiného výrobce, nebo potřebujete ještě upravit hrubé nastavení depoweru, atd, detailní výčet možností je dlouhý, ale variabilita je obrovská a každý si to může naladit přesně tak, jak sám potřebuje.

click_bar_1

Poslední fičura click baru potěší ale určitě každého. Každý rider na kitu skáče a pokud je pokročilejší, dělá i rotační skoky. Každému jdou skoky většinou na jednu stranu líp než na druhou a tedy po několika hodinách ježdění bývají přední lajny tak zkroucené, že je třeba je ručně opět rozmotat. Zkroucené přední lajny většinou i omezují bezpečnost a je opravdu třeba je mít zkroucené málo, nebo nejlépe vůbec. S click barem můžete na tuto otravnou činnost klidně zapomenout. Clik bar totiž při každé rotaci, když pak vracíte zkroucené zadní lajny zpět, vrací zpět automaticky i ty přední! Řešení je opět elegatní. Můžete tedy udělat tisíc rotací na jednu stranu a budete mít přední lajny stále cajk. Detailní popis jak je to celé vyřešeno teď není důležitý, bude to opět později na webu. Důležité je, že to opravdu funguje…

Tolik tedy velmi stručně o převratné novince od NKB. Na závěr ještě krátké shrnutí: Click bar jistě není řešení, které úplně vytlačí z trhu standardní bary. Jako každá novinka bude mít své zapřisáhlé odpůrce, stejně tak jako příznivce. Click bar se asi nehodí do velmi poryvových podmínek, kdy potřebujete bleskurychle měnit depower od zdi ke zdi, odklikání celého rozsahu jistě zabere o něco delší čas. Stejně tak nebude click bar doma u top wakestylerů, v první fázi hlavně proto, že bude v nabídce zatím pouze jedna délka (49cm) a wakestyleři používají výrazně kratší bary. Odhadovaný poměr zájmu proti standardním barům je někde kolem 35-40%, což je ale na úplnou novinku hodně slušné číslo. Celé řešení se bude jistě postupně vyvíjet, zlepšovat, atd., a teprve po několika letech provozu bude jasnější, jestli je to novinka úspěšná nebo ne.

Běžnému jezdci přinese ale click bar zcela jiný jízdní komfort než na jaký byl doposud zvyklý, přesné a reprodukovatelné nastavení depoweru, konec problémů s bezpečnostní lajnou, s plandajícím popruhem či lajnou při zdepowerovaném kitu, automatický untwisting všech lajn při rotacích, nekonečnou variabilitu pro všechny myslitelné podmínky a konfigurace (4 bary v jednom při použití 5th upgrade kitu). To jsou asi benefity které ocení každý. Click bar je poměrně sofistikované technické zařízení, proto každému kupci poskytneme základní instruktáž, v naší prodejně Butovice máme předváděcí displej od výrobce, kde si každý zájemce může bar osahat a vyzkoušet všechny jeho možnosti. Samozřejmě to bude chtít vyzkoušet, proto plánujeme v sezoně 2017 Click bar půjčovat přes víkend na test, aby si to každý mohl osahat a detailně vyzkoušet sám… Není nad osobní zkušenost..

Naše nabídka barů – http://shop.snowboardel.cz/kiteboarding/kity/bary/

 

 

 

 

Kategorie: Kiteboarding